Menu
HOME | หน้าแรก
ABOUT US | เกี่ยวกับเรา
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT | ติดต่อเรา
MAP | แผนที่
Staff Sign In
UserID
Password
Forgot Password


กิจกรรมงานปีใหม่ที่ผ่านมา - New year party activities

New Document

ในงานปีใหม่ของทางบริษัท จะมีการทำบุญโรงงานทุกปีรวมถึงมีการจัดเลี้ยงอาหารบัฟเฟ่และคาราโอเกะให้กับพนักงานทุกคนได้มาร่วมสนุกสนาน เฮฮากัน  อีกทั้งในงานจะมีการจับรางวัลหรือแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานอีกด้วย ทางเราคิดว่าในการร่วมจัดงานปีใหม่ด้วยกันนั้นจะช่วยในการสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกคนรวมถึงเป็นการเข้าถึงและเข้าใจระหว่างทางบริษัทและพนักงานทุกคน โดยในทุกๆปี คุณ คมสันต์ จะให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่พนักงานทุกคน

"ทางบริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกคน...ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีมาด้วยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา...ในปีใหม่นี้เราคาดหวังว่าจะยังคงได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนในการทำงานต่อไป และเรามั่นใจว่า...บริษัทของเราจะเจริญเติบโตต่อไปและพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าทุกท่าน..."
Thank you very much to all of our employees for your cooperation and working hard in the passed years. Also, we believe and confident that in this coming year, we will continue to improve and develope our quality to provide the better products and services to our customers... "

***ด้านล่างคือรูปภาพบางส่วนจากงานปีใหม่ทีผ่านมา - Below are some photos from our new year party!***(ถ้ารูปโหลดไม่ขึ้นอาจมาจากอินเตอร์เนตช้าและกรุณาอนุญาติการใช้งานของ Actice X control ในเว็บบราวน์เซอร์ของท่าน - Please allow the Active X control on your browser, if you can not see the photos)

 

  
© 2023 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com